Rekrutteringstest

ConversationI mange ansættelsesforløb indgår test som en helt naturlig del af rekrutteringsprocessen.

Testværktøj giver adgang til hurtigere menneskelig indsigt. Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Det gør at virksomheder kan spare tid og sikre sig, at de vælger den RIGTIGE kandidat til jobbet. Det er nemlig rasende dyrt, tidskrævende og besværligt at fejlansætte.

Så ved at benytte testværktøjerne PTP og PTL kan virksomhederne få hurtigere oplysninger om kandidatens personlighed og IQ. Testværktøjerne er for at give ledere i virksomheder og organisationer det bedst mulige redskab til at identificere, matche, motivere og beholde deres ledere og medarbejdere og derigennem forstærke den personlige og forretningsmæssige effektivitet og produktivitet. Testværktøjerne kan også bruges i den daglige ledelse i forhold til situationsbestemt- og individuel ledelse samt hvad der motiverer.

_____________________________________________________________________________________________

Personlighedstesten – PTP

Den normative personlighedstest (People Test Person) indeholder 220 spørgsmål og tester 33 egenskaber og 3 troværdighedsparametre. Den tester både personlighed og adfærd.  Testen anvendes i et forsøg på at få viden om dybereliggende karaktertræk. PTP er en meget dybdegående analyse med meget høj brugeranven­delighed for ledelsen og personen selv. Testen giver nogle præcise hypoteser om adfærd.

Resultaterne af personlighedstesten kan IKKE stå alene. Det kræver yderligere en tilbagemelding med en spørgende dialog og en professionel tilbagemelding for at teste hypoteserne af. Der findes ingen rigtige eller forkerte svar. Det er hypoteser der er til dialog der kan danne et billede til yderligere bevidsthed.

_____________________________________________________________________________________________

IQ-testen – PTL

IQ testen (People Test Logik) er en sammensat intelligenstest ogsĂĄ kaldet en kombinationsanalyse.
Der måles på både evner, færdigheder, hurtighed og nøjagtighed. Testen er en stresstest/speedtest da den er på tid. 30 minutter. Det er en normativ test i forhold til skandinaviske funktionærer.

PTL testen måler din evne til at tænke abstrakt, logisk og hvordan du bruger din erfaring i nye sammenhæng. Den handler om at give et billede af dine analytiske evner, dine evner til at tænke dig om og løse problemer.  Intelligenstesten måler logisk, sproglig og matematisk kapacitet. Ved at løse forskellige opgaver giver testen et billede af din evne til at tænke dig frem til en konkrete løsninger på et problem

_____________________________________________________________________________________________

Kontakt mig

PTP og PTL er nogle af markedets mest præcise analyser til professionel personvurdering.

Jeg er certificeret tester bĂĄde i PTP (People Test Person) og PTL (People Test Logik).
Både på individuelt niveau og for virksomheder. Fuld fortrolighed og etiske hensyn hele vejen igennem med en efterfølgende dialog/feedback på 90 minutter.

Kontakt mig for yderligere oplysninger på mail sannejuel@coaching.dk – mobil +45 504 504 16.