Til virksomheder

 

Hvad kan virksomheden (lederen) gøre,
når en medarbejder/kollega får stress?

 • Brug almindelig sund fornuft
 • Tal åbent med vedkommende
 • Spørg ind og lyt

 

Se om I sammen kan lægge en plan med prioriteringer, sund planlægning og med respekt for den stressramte. Er problemet ”større” end en god dialog kan klare her og nu på arbejdspladsen, så send gerne medarbejder i stresscoaching forløb, hvor omfang afklares og der findes fremadrettede og varige løsninger.

_____________________________________________________________________________________________


Hvordan føles det?

Som stresset er der flere der oplever ikke at kunne slå til, være bange for en fyring, føle sig alene, magtesløs og uden overskud/ressourcer. Bange for at være til besvær. Angst for fremtiden. Den stressede kan føle skyld og skam, fordi tankerne cirkulerer omkring, ”Hvorfor kan jeg ikke tåle det, når andre kan?” – ”Er jeg syg i hovedet?” Stress grundlægges over en lang periode (ofte år) med overbelastning. Tit er det den stressramte, der sidst vil erkende hvor galt det står til.

På jobbet er der en magtrelation, der kan være styret af frygt for fyring og at vise ”svaghedstegn” – så det kræver en god relation til egen leder. De fleste mennesker er så gode til at tilpasse sig, at de normaliserer tings tilstande, selvom det ikke er godt for dem. Overbevisninger som ”Sådan er det jo, der skal også penge i kassen”. Bagved disse udsagn ligger der ofte et uudtalt håb om, ”findes der mon alternative løsninger/muligheder”.

_____________________________________________________________________________________________


Det er summen af belastninger over tid der gør at bægret flyder over

Eller sagt på denne måde – Belastning overstiger ressourcer.

Stress er en tilstand, hvor ændringer, trusler og krav fra omgivelserne (eller en selv) udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os, hvilket resulterer i psykologiske og biologiske ændringer, som kan have betydning for vores helbred.

Det kræver en vis robusthed at være menneske. Hvis vi overforbruger af vores robusthed… så rammes vi.

_____________________________________________________________________________________________


Få hjælp

Derfor vigtigt at få den hjælp der er brug for, så det kan behandles. Af dem der får hjælp og støtte under stresstilstanden vender 50 % tilbage til deres arbejde – mens 96 % af dem der ikke får hjælp, IKKE vender tilbage til deres oprindelige arbejde. Kilde www.forebygstress.dk

Det vil til enhver tid være en god ide med en åben dialog med nærmeste leder, så forventninger kan afstemmes og bedst mulige hjælp tilbydes.

_____________________________________________________________________________________________


Sådan arbejder jeg

Som stresscoach arbejder jeg med, at INGEN træffer store beslutninger, mens overbelastningen står på. Sammen forsøger vi at skabe overskud og balance. Hvile, prioritering og at finde årsagen. Så der skabes langvarige sunde løsninger.

Groft sagt kan stress inddeles i fire hovedgrupper der kan stamme fra:

 1. Arbejdslivet
 2. Privatlivet
 3. Tanker (indre monologer)
 4. Ernæringsmæssig stress (hvilken benzin fylder du på)

Det vil dog ofte vise sig at være en kombination af ovenstående.

_____________________________________________________________________________________________


Individuelle løsninger

Stress er individuelt og derfor kan man ikke sammenligne sig med andre. Derfor arbejder jeg også med individuelle løsninger.

For en arbejdsgiver kan det være utrolig svært at ”spotte” stress, da emnet er tabu belagt og ofte skamfuldt for den enkelte. Derfor vil en del medarbejdere forsøge at ”skjule” deres stress.

_____________________________________________________________________________________________


Spot stress hos din medarbejder

Et par grundregler for at kunne ”spotte” stress, er bla.

 • Læg mærke til ændret adfærd
 • Er der øget forbrug af stimulanser
 • Uforklarlige smerter
 • Tristhed, tårer(ofte kvinder), indelukkethed (ofte mænd)
 • Eksem (hos kvinder kan det være blødningsforstyrrelser)
 • Mave/tarm problemer
 • Glemsomhed /hukommelsessvigt
 • Aggressivitet
 • Dårlig søvn /afbrudt og vågner tidligt
 • Meget irritabel

 

Hvis en medarbejder sygemeldes en periode, handler det derefter om at komme glidende tilbage på jobbet igen. Kontakt mig for hvordan et stressforløb kan tilpasses din virksomhed.

_____________________________________________________________________________________________


Vi ved det godt – men glemmer at leve efter det

Det alle godt ved i forvejen – men ofte glemmer når travlheden melder sig, er at

 • Få sovet nok (dvs. kl. 22 til kl. 7)
 • Spise (min. 3 sunder måltider om dagen)
 • Motionere (30 minutter om dagen)
 • Mental afslapning (har du tanke fri i løbet af dagen)
 • Fridag (1 dag uden mobil, mail og fyldt kalender)
 • Velvære for kroppen (hvad gør din krop tilpas?)
 • Syng, dans, bevæg dig glad

 

”Walking is man´s best medicine” – Hippocrates